Regelgeving brandveilige geventileerde gevels

P2090075

Als houtvakman is het steeds belangrijk op de hoogte te zijn en blijven van belangrijke regelgevingen. De gevelvakmannen onder ons werden medio 2022 dan ook ruim geïnformeerd over de wijziging in de regelgeving rond de brandveiligheid van gevels.

Ook al is deze "nieuwe" regelgeving ondertussen al bijna twee jaar van kracht, de interesse rond dit onderwerp blijft groot. Met deze insteek vatten we de aanpassing van de regelgeving graag nog eens samen.

NIEUWE EISEN AAN WEZENLIJKE ONDERDELEN

Sinds 1 juli 2022 worden niet enkel meer eisen gesteld aan de brandreactieklasse van de gevelbekleding maar ook aan de “wezenlijke” (achterliggende) onderdelen. Hieronder verstaan we:

  1. de isolatie
  2. de achterconstructie
  3. alle componenten dikker dan 1mm en zwaarder dan 1kg/m².

Alle onderliggende lagen van de gevelbekleding beïnvloeden dus het resultaat van de brandreactie. (End-use conditions.)

De eisen die gesteld worden aan de brandreactieklasse van de gevelbekleding én de wezenlijke onderdelen worden bepaald op basis van de hoogte (en de functie) van een gebouw.

Hoogtes en functies van gebouwen

HOGE GEBOUWEN (hoogte >25 m)
Hier geldt de meest impactvolle wijziging en is een onbrandbare gevelbekleding vereist en moet voldaan worden aan de brandreactieklasse A2-s3, d0.

MIDDELHOGE GEBOUWEN (hoogte: 10-25 m)
Hier zijn geen veranderingen ten opzichte van de bestaande regelgeving en moet de de gevelbekleding voldoen aan brandreactieklasse B-s3, d1.

LAGE GEBOUWEN (hoogte <10 m)
Voor deze gebouwen geldt een verstrenging van de eisen voor gebouwen met “type 1 gebruikers.” Dit zijn gebouwen waarvan de mensen die in de gebouwen verblijven hulp nodig hebben om in geval van brand geëvacueerd te worden. (Bijvoorbeeld ziekenhuizen en kinderdagverblijven)

brandreactie van gevelbekledingen in hun uiteindelijke toepassingsvoorwaarden:

Tabel regelgeving brandwerendheid

Brandreactie van de wezenlijke onderdelen:

Tabel regelgeving brandwerendheid 2

(1) De deuren, gevelversieringen, voegen en technische uitrustingen in de gevel (bv. uithangborden, verlichtingstoestellen, verluchtingsroosters, afvoergoten, plantenbakken en muurdoorvoeren van verwarmingsinstallaties) zijn niet onderworpen aan de vermelde eisen, voor zover hun totale zichtbare oppervlakte kleiner is dan 5% van de zichtbare oppervlakte van de desbetreffende gevel.