Wat je moet weten over brandveiligheid bij plafondprojecten

Rockfon brandwerend

Moet een plafond brandveilig of brandstabiel zijn? Brandwerend of brandvertragend? Al die termen, soms zien we door het bos de bomen niet meer. De belangrijkste vraag blijft natuurlijk: hoe kunnen we een brand voorkomen of toch de schade zoveel mogelijk beperken?

Voor brandstabiliteit en brandwerendheid wordt dezelfde definitie gehanteerd: het bepalen van het gedrag van bouwelementen bij een volledig ontwikkelde brand. De twee criteria worden echter op een verschillende manier beoordeeld.

Brandstabiliteit

Brandstabiliteit is een unieke Belgische eis. Het doel is om vluchtwegen in geval van brand gedurende een bepaalde tijd vrij te laten voor evacuaties en om eventueel toegang te bieden aan hulpdiensten. Om dit te bepalen worden de bouwelementen onderworpen aan een genormaliseerde test. Hier telt slechts één eis: stabiliteit.

In grotere gebouwen moet voldaan worden aan extra criteria. Dankzij brandvertragende bouwelementen wordt de evacuatietijd gerekt en de bescherming van het gebouw langer gegarandeerd.

Brandwerendheid

Brandwerende bouwelementen bezitten dezelfde eigenschappen maar houden daarbovenop de vlammen volledig tegen. De prestaties inzake brandwerendheid worden ook getest met een genormaliseerde test. De bouwelementen moeten gedurende een bepaalde tijd voldoen aan de Europese REI-classificatie:

  • Draagvermogen,
  • Vlamdichtheid,
  • Thermische isolatie.

Materialen die claimen te voldoen aan één van de drie normen aan de strengste Europese normen en worden uitvoerig getest.

Houtwolcementplaten in houtskeletbouw op een bouwwerf, verticale foto

Brandklasse en gedrag

De brandveiligheid van een product vertelt meer over de brandklasse waarin het ingedeeld wordt. De brandklasse beschrijft het gedrag van een materiaal bij brand, eenvoudig gesteld de brandbaarheid ervan. Brandgedrag houdt daarnaast ook rekening met de rookontwikkeling en druppelvorming bij brand.

De Europese brandclassificatie voor materialen EN 13501-1 rangschikt bouwmaterialen in 7 brandklasses met betrekking tot hun brandgedrag. Deze loopt van brandklasse A1 tot en met F, waarbij A1 de beste (onbrandbaar) en F de slechtste score (uiterst brandbaar) is. Er wordt ook rekening gehouden met de rookvorming (s) en druppelvorming (d). Code s0 betekent dat een materiaal geen rookvorming veroorzaakt, d0 betekent dat er gedurende 10 minuten geen vlammende druppels vormen. Hoe hoger het cijfer na de letter, hoe slechter een materiaal scoort.

Een score van A2-s1,d0 betekent dus dat het materiaal praktisch onbrandbaar is, met een geringe rookvorming en gedurende 10 minuten vormen zich geen druppels.

Bescherming van gebouw

Om have en goed te beschermen is het cruciaal een gebouw zo brandveilig mogelijk te maken. Het ligt voor de hand om rookdetectoren, brandmelders en brandblusapparaten te plaatsen. Echter is het minstens even belangrijk om aandacht te schenken aan de materialen waarmee gebouwd wordt. Zijn die brandstabiel, brandwerend of zelfs brandvertragend? Hoe goed scoren ze op hun respectievelijke testen?

Om te voorkomen dat de vlammen overslaan naar een volgende verdieping is het belangrijk om bij de constructie van het gebouw al na te denken over brandveilige plafonds. Cras verkoopt plafondpanelen met verschillende classificaties:

Deze drie plafonds scoren bijzonder goed op de Europese classificeringsschaal en zijn op voorraad bij Cras. Snelle levering gegarandeerd!

Meer weten? Klik hier om onze pagina over plafondprojecten te bezoeken.