De 10 houtgeboden van Cras

Bache op gevel aan Cras Woodshop Waregem "In Wood We Trust"

Bij Cras Woodgroup werken meer dan 450 mensen. Velen daarvan zijn dagelijks in de weer met hout ... en allemaal dragen ze respect en passie uit voor deze unieke en duurzame grondstof. Dankzij onze eigen #woodbelievers die met vakkennis en ervaring hun schouders zetten onder ons groeiverhaal, zijn we al meer dan 140 jaar actief in de houtsector!

Met onze houtgeboden willen we je graag vertellen waarom hout voor ons ‘heilig’ is. We hopen dan ook dat je onze blijde boodschap mee zal verkondigen!

#1. Hout moet duurzaam ontgonnen worden

Het bos is tegelijk één van de duurzaamste én kwetsbaarste hulpbronnen van de mens. Mits verstandig beheer kan het eeuwig blijven voortbestaan, maar misbruik kan in korte tijd over het lot van bossen beslissen.

Wij ijveren dan ook mee voor het behoud van bossen over de hele wereld. Via een 'Chain of Custody' registratienummer zijn we erkend om FSC® en PEFC gelabeld hout te verwerken en te verkopen. Lees hier meer over het belang van FSC® en PEFC gecertificeerd hout.

#2. Hout is het meest ecologische bouwmateriaal

Hout vermindert de CO2 in de atmosfeer

Fotosynthese zet, met behulp van licht, CO2 uit de lucht en water uit de bodem om in hout. Tijdens dat proces slaan bomen gemiddeld 900 kg CO2 op per m3 hout. Houten producten houden die opgeslagen CO2 vast gedurende hun volledige levensduur.

Hout verwerken vraagt bovendien ook nog eens aanzienlijk minder energie ... een bijkomende besparing van 1100 kg/m³. In totaal beperkt het gebruik van houten producten dus de emissies van broeikasgassen met 2 ton CO2 per m³ hout.

Hout is recycleerbaar

Aan het einde van hun levenscyclus kunnen producten in hout opnieuw gebruikt als grondstof voor nieuwe, ecologische materialen.

Hout is een goede isolator

Door zijn lage thermische geleidbaarheid bezit hout goede isolerende eigenschappen. Gebouwen met of van hout verbruiken daardoor minder energie.

#3. Hout is de reden van ons bestaan

Familiebedrijf met sterke wortels

Cras Woodgroup is een familiebedrijf met wortels die teruggaan tot 1878. De onderneming met hoofdzetel te Waregem is dus al meer dan 140 jaar actief in de houtsector. Momenteel staat met CEO Frédéric Cras de vierde generatie van de familie aan het roer.

De in al die jaren opgebouwde kennis zit in elk van de producten van Cras en vormt dan ook de basis van onze service. Ontdek meer over Cras Woodgroup.

#4. Hout moet efficiënt verwerkt worden

Optimaal gebruik van onze grondstof

Hout is bij ons een edele grondstof... en daarmee wordt zo efficiënt mogelijk omgesprongen. In elke stap van onze productie wordt naar optimalisatie gezocht.

  • Dat kan door voor een afgewerkt product afmetingen te kiezen die zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke maten van het brute hout liggen. Maar ook door diverse uitsorteringen aan te bieden (zowel met als zonder knopen) wordt hout beter benut.
  • Investeringen in performante werktuigen en machines zorgen voor meer efficiëntie, omdat ze uitval minimaliseren.
  • En uiteraard dragen ook de kennis, het vakmanschap en de opleiding van onze medewerkers bij tot optimalisatie van materiaal- en energiegebruik.

#5. Hout verdient zoveel mogelijk waarde

De Cras-productie vervaardigt houten wandbekleding, houten gevelbekleding, parket, tuinhout, binnendeuren en complete bouwpakketten voor de houtskeletbouw. Maar ook halffabricaten die dagelijks door tal van vakmannen ingezet worden voor creatie van (ver)bouwprojecten, interieurs, gevels of tuinaanleg.

Het is daarbij ons doel om producten te maken die zo goed mogelijk afgestemd zijn op de eindgebruiker, maar ook relevant zijn en bovenal duurzaam. Zo geven wij waarde aan hout en wordt hout een toegevoegde waarde in jouw bouw-, interieur- of tuinproject.

#6. Hout vraagt kennis

Om hout op een duurzame en slimme manier in te zetten is know-how nodig. Laat het net die vakkennis zijn die we na meer dan 140 jaar wel bezitten.

We zien het bovendien als onze taak om die kennis te verspreiden … Uiteraard naar onze medewerkers via grondige opleidingen. Maar ook onze klanten willen we zo goed mogelijk adviseren en informeren. In al onze Cras shops staan medewerkers klaar om materiaal- en projectadvies te geven. Daarnaast organiseren wij ook geregeld opleidingen, webinars en infoavonden.

#7. Hout transformeren moet met een lage ecologische voetafdruk

Wij voorzien in eigen energie

Hout is de meest ecologische grondstof. We vinden het dan ook belangrijk dat de verdere verwerking in eindproducten zoals parketvloeren, terrasplanken en gevelplanchettes ook zo ecologisch mogelijk gebeurt.

  • We proberen daarom eerst en vooral zoveel mogelijk lokale, Europese houtsoorten te gebruiken. Dat bespaart al vele transportkilometers.
  • Cras investeerde ook in meer dan 160.000 m² zonnepanelen. Via de daken van onze loodsen wordt nu veel energie opgewekt die we niet meer van het net nodig hebben.
  • Verder wordt houtstof gescheiden opgevangen, zodat het voor diverse toepassingen (plaatmateriaal, strooisels en korrels voor dieren, ...) kan hergebruikt worden.
  • Om de cirkel helemaal rond te maken, verwerken wij ons houtafval in een eigen bio-installatie tot groene energie. Met deze energie verwarmen we onze droogovens en onze geconditioneerde stockageruimtes.

#8. Hout is mooi, warm en veelzijdig

Parket, gevel, terras, poort, tuinscherm, ... voor elk van deze toepassingen kies je uit tientallen houtsoorten, met elk hun eigen kleur en patroon. Of je zet er met verf of beits een totaal nieuw kleurtje op.

Zowel bij klassieke architectuur als bij hedendaagse bouwstijlen wordt hout graag ingezet. Voor de sterkte, de verwerkbaarheid in diverse modellen en profielen en de thermische eigenschappen. Maar bovenal omdat het gewoon mooi is en zich goed laat combineren met andere materialen.

#9. Hout is beleving

Samen met je aannemer en architect materialen, oppervlaktestructuren en formaten naast elkaar leggen, en je eigen combinaties maken ... dat doe je in onze Cras shops.

Dankzij het uitgebreid aanbod aan stalen en documentatie én de know-how van onze medewerkers maak je samen met alle betrokken partijen de juiste keuzes.

#10. Hout is hot, damn hot!

Wij zijn fan van hout ... en we zijn niet alleen. Architecten, binnenhuisarchitecten, designers, ... hout wordt ook door hen graag ingezet voor de projecten en producten van de toekomst.

Ben je intussen ook een #woodbeliever?

Verspreid dan deze boodschap!

Of kom bij ons werken ;-)