Het belang van FSC® en PEFC gecertificeerd hout

• Eco
FSC PEFC

Het bos is één van de duurzaamste én tegelijk meest kwetsbare hulpbronnen van de mens. Mits verstandig beheer kan het eeuwig blijven voortbestaan, maar misbruik kan in korte tijd over het lot van bossen beslissen.

Wij ijveren dan ook mee voor het behoud van bossen over de hele wereld en zijn erkend om FSC® en PEFC gelabeld hout te verwerken en te verkopen.

Wat doen FSC® en PEFC precies?

FSC® staat voor 'Forest Stewardship Council', PEFC staat voor 'Programme for the endorsement of Forest Certification'. Beide keurmerken staan garant voor duurzaam bosbeheer en hebben als grootste drijfveer de oppervlakte gecertificeerd bos wereldwijd te verhogen.

Zowel FSC® als PEFC houden in hun werking rekening met sociale, economische en milieuaspecten. FSC® werkt hiervoor topdown en stelt de boseigenaar die gecertificeerd wil worden, enkele eisen voor:

  • Een langetermijn bosbeheersplan moeten worden opgemaakt;
  • Boseigenaren dienen efficiënt gebruik te maken van het bos. Dat betekent o.a. dat er geen volledige leegkap wordt getolereerd en dat andere bomen zo weinig mogelijk beschadigd mogen worden tijdens het kappen;
  • In waardevolle en kwetsbare bossen mag er niet gekapt worden;
  • Na de kap krijgt het bos de tijd om zich te herstellen en terug te groeien;
  • De productiviteit van het bos blijft behouden;
  • Het bosbeheer verzekert het sociaal-economische welzijn van de lokale gemeenschappen en bosarbeiders op lange termijn.

PEFC volgt een 'bottom up' benadering: een forum bestaande uit betrokken organisaties (uit het bos, bedrijfsleven, NGO’s, vakbonden, overkoepelende organisaties) in elk land stelt zelf de standaard op.

Controle via 'Chain of Custody'

Na de overhandiging van het FSC® label is een constante controle onontbeerlijk. De opgelegde criteria om te voldoen aan FSC® of PEFC dienen ten allen tijde te worden gerespecteerd, maar ook de volledige handelsketen moet worden gecontroleerd.

Dat houdt in dat elke schakel in de keten, van stam tot eindproduct, onderworpen wordt aan een audit. Deze keten wordt ook wel de ‘Chain of Custody’ (CoC) genoemd. Elk gecontroleerd en goedgekeurd bedrijf in de ketting krijgt dan een CoC-certificaat.

De waarde van 'gelabelde' bossen

Een tropisch woud heeft een bepaalde economische waarde als bos en als producent van hout. Als er geen vraag meer is naar tropisch hout dan wordt het nog interessanter om het bos volledig te vervangen door een andere activiteit zoals landbouw of veeteelt. Op lange termijn is dit nefast voor het klimaat dat onder hoge druk staat!

Via FSC® certificering kan wel het tegenovergestelde gebeuren: kiezen voor tropisch hout met een FSC® label heeft een enorme impact en maakt het voor bosbeheerders interessant om hun bos goed te beheren en op die manier FSC® gelabeld hout te kunnen aanbieden.

Kies voor FSC® of PEFC gelabeld hout

Bos bedekt zo'n 30% van onze continenten over de wereld. Van al dit bos is momenteel ca. 400 miljoen gecertificeerd, dat is nog geen 10%.

Aangezien hout de meest ecologische grondstof is, vinden wij het dan ook belangrijk dat de verdere verwerking in eindproducten zoals parketvloeren, terrasplanken en gevelbekleding ook zo ecologisch mogelijk gebeurt.

Ook bij Cras hebben we een 'Chain of Custody' registratienummer en zijn we erkend om FSC® en PEFC gelabeld hout te verwerken en te verkopen. Door gelabelde producten aan te kopen kan je ook jouw steentje bijdragen aan een gezondere leefomgeving.

Het management van Cras woodgoup verklaart hierbij zijn commitment om de PEFC Chain of Custody vereisten te implementeren en te onderhouden in overeenstemming met de PEFC standaard (2002:2020).