Abnormale grondstof- en containerprijzen

De gevolgen van de Corona-epidemie laten zich voelen ... Niet in de activiteit, want we voelen dat er veel concrete vragen zijn en dat het aantal projecten zeker op peil blijft. Echter hebben we nu wel fel te kampen met bevoorradingsproblemen en prijsstijgingen.

Vooral de situatie op de markt van gezaagd hout en van plaatmateriaal is momenteel erg onstabiel, met ongekende prijsverhogingen en tekorten.

Oorzaken

Aan de basis van de huidige situatie liggen meerdere oorzaken:

  1. Zo werd er door de lockdowns en door de vrees voor recessie minder gezaagd en geproduceerd ... maar bleef de vraag naar hout en bouwproducten minstens even hoog.
  2. Daarnaast werd ook de containertrafiek door Corona grondig verstoord waardoor ook de transportkosten de hoogte in gingen.

Tip!

Een samenloop van omstandigheden dus ... met de gekende gevolgen. Ook wij moeten daarom meer dan ons lief is, prijzen aanpassen. We beseffen dat het niet altijd even makkelijk is om die prijsstijgingen door te rekenen naar de eindklant. De noodzaak is er echter wel.

We raden onze klanten dan ook aan om via het inlassen van een 'dagprijs' of een herzieningsclausule de negatieve impact van deze prijsstijgingen te beperken.

We kijken samen met jullie uit naar een normalere situatie. Die komt er zeker. We blijven u intussen zo goed mogelijk informeren.